Anh

Menu

Thứ Bảy, 13 tháng 9, 2014

Vãng Sanh Khắp Nơi Trong Và Ngoài Nước

GƯƠNG VÃNG SANH
//

Một câu niệm Phật siêu tam giới
Mười phương thánh chúng tựu như mây
Cha Lành buông xuống tay cứu độ
Chúng sinh ba thuở đội ơn dầy


VIDEO
GƯƠNG VÃNG SANH CỰC LẠC TẠI ĐÔNG THIÊN MỤC SƠN
(8 Tập)

Video: | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
VIDEO
GƯƠNG VÃNG SANH TẠI VIỆT NAM
| 01 | 02 | ....
VIDEO
Gương Vãng Sanh Không Thể Nghĩ Bàn
(6 Tập)

Video: | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | ~~Hay~~

Thứ Ba, 2 tháng 9, 2014

KINH VÔ LƯỢNG THỌ


Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh
--//--

Bản Chữ Hán: Ngài Hạ Liên Cư Hội Tập
Việt Dịch: Hòa Thượng Thích Đức Niệm
Cư Sĩ Minh Chánh
Giọng Đọc: Vọng Tây Cư Sĩ
Xem Video
Nhấp vào đây Download Video
TỤNG KINH VÔ LƯỢNG THỌ FULL
Bản Chữ Hán: Ngài Hạ Liên Cư Hội Tập
Việt Dịch: Hòa Thượng Thích Đức Niệm
ĐỌC TỤNG: HÒA THƯỢNG THÍCH TRÍ THOÁT.
Xem Video
Nhấp vào đây Download Video

Xem Các Kinh Sách Khác
CUOC DOI DUC PHAT THICHCAMAUNI (Truyện Thơ) Nhấp Tải
DE_TU_QUY_022009 Nhấp Tải
Xem Video
Nhấp vào đây Download Video
HoiHuongOanGiaTraiChu Nhấp Tải
Kinh Dai Thua Vo Luong Tho (Han Viet) Nhấp Tải
Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ (Tâm Tịnh dịch) Nhấp Tải
LoiKhaiThi_AnQuangDaiSu Nhấp Tải Nhấp Tải
Xem Video 1
Nhấp vào đây Download Video
Xem Video 2
Nhấp vào đây Download Video
Tổng Hợp MP3 THUYẾT GIẢNG KINH VÔ LƯỢNG THỌ 1994
Người Giảng: Pháp Sư Tịnh Không
Link download mediafile PhatThuyetKinh_VLT1.rar
Link download mediafile PhatThuyetKinh_VLT2.rar
Link download mediafile PhatThuyetKinh_VLT3.rar
Đối Với File Nén Khi Download Về xong Các Bạn Nên Giải Nén Để Nghe. (HD: Click Phím Phải Chọn dòng thứ 3 Extract Here...)

Download Hình Phật Giáo

MP3 THUYẾT GIẢNG KHÁC
(Nguồn: daotrangtuyduyen.blogspot.com)
Lá Thư Tịnh Độ (NXB Tôn Giáo)
Tác giả: Ấn Quang Đại Sư / Dịch giả: Thích Thiền Tâm
Diễn đọc: TS. Quảng Âm
Link: http://www.mediafire.com/folder/9us66wx6hdy69

Đường Về Cực Lạc (NXB Tôn Giáo - 2001)
Tác giả: HT. Thích Trí Tịnh
Diễn đọc: TS. Quảng Âm
Link: http://www.mediafire.com/?ymw9njc3el1kk
Phật Thuyết A Di Đà Kinh Yếu Giải
Diễn đọc: TS. Quảng Âm
Link: http://www.mediafire.com/?bhvuhfun28phg
Liên Hoa Hóa Sanh (NXB Tôn Giáo)
Chủ giảng: PS. Đạo Chứng / Biên dịch: Trần Tuấn Mẫn
Diễn đọc: TS. Quảng Âm
Link: http://www.mediafire.com/?nz60vda7tf63r
Liên Trì Cảnh Sách (NXB Văn Hóa Sài Gòn)
Lời khai thị của PS. Viên Nhân / Dịch giả: Thích Quảng Ánh
Diễn đọc: TS. Quảng Âm
Link: http://www.mediafire.com/?omeeana6vkrah
---//---

32 Ứng Hóa Thân Của Bồ Tát Quan Thế Âm


Quán Thế Âm Bồ Tát, một vị đại sĩ vạn năng, thân thương của loài người ở Ta Bà mà bất cứ đệ tử nào của đức Phật cũng đều hướng tâm kính lễ, cầu nguyện Ngài. Trong Diệu pháp liên hoa kinh, đức Phật Thích ca đã giải thích rõ cho Vô Tận Ý Bồ Tát về ý nghĩa của danh hiệu Quán Thế Âm là do vị Bồ tát này khi nghe âm thanh của chúng sanh xưng danh hiệu mình thì bèn tầm thanh để cứu khổ. Nếu có vô lượng trăm ngàn vạn ức chúng sanh bị các khổ não nghe đến danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, một lòng xưng danh Ngài thì ngay khi đó, Bồ Tát Quán Thế Âm bèn xem xét âm thanh ấy, khiến cho họ đều được giải thoát. Cũng theo kinh này thì Quán Thế Âm Bồ tát có 32 hóa thân khác là thân Phật, Bích Chi, Thanh Văn, Phạm Vương, Đế Thích, Đại Tự Tại Thiên, Đại Tự Tại, Thiên Đại Tướng Quân, Tỳ Sa Môn, Tiểu Vương, Trưởng giả, Cư sĩ, Tể quan, Bà-la–môn, Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di, Phụ nữ, Đồng nam, Đồng nữ, Thiên , Long, Dạ xoa, Càn-thát-bà, Ca-lâu-la, A-tu-la, Khẩn-na-la, Ma-hầu-la-già, Nhân, Phi nhân, Thần chấp Kim Cang. Sau này lại có thêm 33 hóa thân khác của Quán Âm, những hóa thân này không dựa vào Kinh sách mà chỉ dựa vào tư tưởng hóa độ lục đạo kết hợp với 33 Ứng hóa thân trên pha trộn với tín ngưỡng dân gian của Nhật Bản và Trung Hoa mà tạo thành, đó là các hồng danh:

1. Dương Liễu Quán Âm: còn có tên gọi khác là Dược Vương Quán Âm, bổn nguyện của Ngài là bạt trừ cứu độ những bệnh khổ của chúng sanh, vì chúng sanh thân nhiều khổ nạn nên Ngài cầm cành dương. Dương liễu mềm mại biểu trưng cho đức tướng ôn hòa nhẫn nhục của Quán Thế Âm Bồ tát. Thân mặc y màu trắng ngà, hình tượng của Ngài biểu hiện sự kỳ nguyện phước đức.


2. Long Đầu Quán Âm: là Quán Thế Âm Bồ tát ngồi trên lưng rồng. Rồng là vua trong các loài thú để biểu thị cho uy lực của Quán Thế Âm Bồ tát; Long Vương đến mang mây mưa sấm chớp chiếu diệu khắp trời đất, thấm nhuần muôn vật, tất cả đều tán thán uy lực của Long vương. Ngài hiện thân ngồi kết già trên mình rồng thuyết pháp cho chúng sanh.

3. Trì Kinh Quán Âm: còn gọi là Thanh Văn Quán Âm. Thanh Văn là nghe Phật thuyết pháp được khai ngộ mà xuất gia. “người đáng dùng thân Thanh Văn được độ thoát Ngài liền hiện thân Thanh văn mà vì đó nói pháp”. Hình tượng của Ngài biểu hiện sự an tường.

4. Viên Quang Quán Âm: đây là Quán Thế Âm Bồ tát lòng từ ái viên mãn, biểu trưng bằng ánh quang minh quanh thân. “sáng thanh tịnh không nhơ, huệ nhựt phá các tối, hay tiêu tai khói lửa, khắp soi sáng thế gian”. Thân Ngài được cảm thọ qua đoạn kinh này, hiện tướng thuyết pháp.

5. Du Hý Quán Âm: Quán Thế Âm Bồ tát giáo hóa chúng sanh viên thông vô ngại, không câu nệ vào thời gian và nơi chốn, biểu hiện tướng du hý tự tại. Thân màu hồng, Ngài ngoảnh mặt chăm chú nhìn chúng sanh.

Thứ Bảy, 28 tháng 6, 2014

Truyện Cổ Tích Hay Nhất

TRUYỆN CỔ TÍCH VIỆT NAM

 1.Sự tích cây nêu ngày tết - Cổ tích Việt Nam
Xem Video
Nhấp vào đây Download Video
2.Người Học Trò Và Ba Con Quỷ - Cổ Tích Việt Nam
Xem Video
Nhấp vào đây Download Video
3.Chàng Đốn Củi Và Con Yêu Tinh-Cổ Tích Việt Nam


Xem Video
Nhấp vào đây Download Video
4. Chưa Đỗ Ông Nghè - Truyện Cổ Tích Việt Nam 

Xem Video
Nhấp vào đây Download Video
5. Mụ Yêu Tinh và Bầy Trẻ - Truyện Cổ Tích Việt Nam
Xem Video
Nhấp vào đây Download Video
6.Hai Cô Gái Và Cục Bướu - Phim Việt Nam


Xem Video
Nhấp vào đây Download Video
7.Thạch Sanh, Lý Thông - Truyện cổ tích


Xem Video
Nhấp vào đây Download Video
Nhấp Xem Thêm Còn Nhiều lắm.....

Thứ Ba, 27 tháng 5, 2014

Phim Phật Giáo

Phim Phật Giáo
(Phật Thị Môn Trung Hữu Cầu Tất Ứng)
  PG. Con Đường Giác Ngộ.
   Bốn tập phim kể về cuộc đời Đức Phật Thích Ca có tựa đề Con đường giác ngộ của hai tác giả Minh Mẫn và Đỗ Tài do nghệ sĩ Công Hậu đạo diễn .
Theo đạo diễn Công Hậu thì chỉ sau ba ngày công chiếu (2- 4/ 11/2013), bộ phim đã thu hút hơn 20 ngàn lượt khán giả, phật tử đến chùa Hoằng Pháp xem. Công Hậu thật sự rất hạnh phúc vì bao nhiêu tâm sức của anh sau hơn một năm quay phim và làm hậu kỳ đã được đền bù xứng đáng khi nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt của khán giả. .
Mỗi tập có thời lượng dài 90 phút kể về cuộc đời đức Phật Thích Ca từ giai đoạn Ngài thành đạo, hoằng pháp và giáo hóa chúng sinh đến khi nhập Niết bàn. Trong đó sẽ nêu bật vai trò và cuộc đời của 10 vị đại đệ tử của đức Phật trong thời Phật còn tại thế như Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, Đại Ca Diếp, Tu Bồ Đề, A Nan, Ca Chiên Viên, Ưu Ba Li, La Hầu La, A Na Luật, Phú Lâu Na. Khi Đức Phật mất đi, 10 vị đại tử này tiếp tục con đường mang phật giáo đi khắp thế giới. Và hơn hết, bộ phim chuyển tải gía trị đạo đức, cuộc sống hạnh phúc mà đạo Phật mang lại cho thế giới nhân sinh hôm nay.


Xem Video Tập 1&2
Nhấp vào đây Download Video
Xem Video Tập 3&4
Nhấp vào đây Download Video
1. Mục Liên cứu mẹ (phim Việt Nam).
- Chuyện phim kể về Mục Liên cứu mẹ, những tình tiết trong phim có sai khác so với bộ phim hoạt hình cùng tên phía trên. Nó có nói đến sự tích cây hành. Hãy dùng cái tâm trong sáng để xem thì sẽ rút ra được nhiều bài học hay khi xem bộ phim này.

Xem Video
Nhấp vào đây Download Video
DOWNLOAD Video Cài IDM 6.15 full hoặc IDM link 2(refresh lại nếu không bắt được link).
Video hướng dẫn chi tiết tải video từ Youtube với IDM.
2. Lòng lành đổi tướng thay tên (phim Việt Nam).
- Chuyện kể về chàng trai mồ côi, nhặt vàng trả lại chủ. Sau đó, chàng được chủ nhận làm con nuôi và cho ăn học, sau này đỗ làm quan lớn.

Xem Video
Nhấp vào đây Download Video
3. Địa Ngục Biến Tướng Đồ (Phim Trung Quốc)
- Chuyện phim nói về cảnh khô địa ngục do Giang Dật Tử Tiên Sinh họa.
- Chủ giảng Pháp Sư Tịnh Không.
Niệm Phật lâm chung kiến bửu đài,
Bửu phang bửu cái mãn không bài,
Di Đà Thế Chí Quan Âm đẳng
Hiệp chưởng tương tùy quy khứ lai.

Xem Video
Nhấp vào đây Download Video

Phim Hoạt Hình Phật Giáo

Phim Hoạt Hình Phật Giáo
(Học Phật Là Sự Hưởng Thụ Cao Nhất Của Đời Người 
GS. Phương Đông Mỹ)
Mỗi giây mỗi phút không rời nhất tâm niệm Phật đời đời an vui.
Phầm mềm hỗ trợ download IDM 6.12 build 26 Full.rar 

1.Sự Tích Đức Phật Thích Ca:

- Phim kể về cuộc đời đức Phật Thích Ca Mâu Ni từ khi Ngài Đản Sanh đến khi nhập Niết Bàn.

- Phim có nêu vắn tắt sự giáo hóa của Phật Thích Ca Mâu Ni đối với các đại đệ tử.
- Phim có nêu vấn tắt về sự gia nhập Tăng Đoàn của một số đệ tử Phật.

Sự Tích Đức Phật Thích Ca Tập 1(Phần 1)
Sự Tích Đức Phật Thích Ca Tập 1(Phần 2)
Sự Tích Đức Phật Thích Ca Tập 1(Phần 3)
Sự Tích Đức Phật Thích Ca Tập 1(Phần 4)
Sự Tích Đức Phật Thích Ca Tập 1(Phần 5)
Sự Tích Đức Phật Thích Ca Tập 1(Phần 6)
Sự Tích Đức Phật Thích Ca Tập 1(Phần 7)
Sự Tích Đức Phật Thích Ca Tập 1(Phần 8)
Sự Tích Đức Phật Thích Ca Tập 1(Phần 9)
Sự Tích Đức Phật Thích Ca Tập 1(Phần 10)
Sự Tích Đức Phật Thích Ca Tập 1(Phần 11)
Sự Tích Đức Phật Thích Ca Tập 2(Phần cuối)

 DVD-Su-Tich-Duc-Phat-1.iso (4.36 GB) v.2013.07.27
 md5: 6af50a2d2027308332e1b9ee09aaa8f1 MediaFire
DVD-Su-Tich-Duc-Phat-2.iso (4.36 GB) v.2013.08.02
             md5: c36f9f1e9a32b9b8ecbfa786421a8ef3 MediaFire
link2: Download (23 x 2  files): DVD1:   http://www.mediafire.com/?q9aud3ll732jg
            DVD2:   http://www.mediafire.com/?112w8k623rbwf

A. Mười Câu truyện thời Phật tại thế :
- Những mẫu chuyện rất hay về cuộc đời Đức Phật và những lời dạy vô cùng quý giá:
a. Cuộc Đời Đức Phật - Từ Đản Sanh Đến Niết Bàn, Sự Bình Đẳng của Đức Phật - Câu chuyện Ni Đề,Tôn Giả Ưu-ba-ly Xuất Gia, Anh Em Bàn-đặc và Bài Học Quét Bụi, Tôn Giả Đại Ca-diếp và Đại Hội Kết Tập Kinh Điển, Sự Phẫn Nộ của Vua Tỳ-lưu-ly và Ngày Tộc Thích-ca Bị Tàn Sát, Bi Kịch của Thành Vương Xá - Phật Thuyết Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật, Vua A-xà-thế , Tịnh Độ Cực Lạc - Phật Thuyết Kinh A-Di-Đà, Đại Nguyện của Tỳ-kheo Pháp Tạng - Phật Thuyết Kinh Vô Lượng Thọ.

1.Xem Video
Nhấp vào đây Download Video T1
2.Xem Video
Nhấp vào đây Download Video T2
Download:


MD5: D10437E449FB169098CD6DA072C234F3
MD5: BC78089B93D43D1600695A9252420799
2. Những câu chuyện về Mục Liên (Phim hoạt hình) 1 VCD - PAL - 440 MB (5 file)
- Mục Liên sau khi được xuất gia với Phật Thích Ca Mâu Ni, đã dũng mãnh tu tập, rèn luyện mình, và đạt danh hiệu thần thông đệ nhất. Người là một trong những đại đệ tử của đức Phật. Mục Liên bị các thế lực ngoại đạo quấy phá, khi thì cho ma quân đến thử phép, khi thì cho một kỹ nữ đến thử, ... nhưng cuối cùng, đều bị thất bại. Ma quân đến thì thua nên lui về, kỹ nữ đến thì Mục Liên giáo hóa và dẫn về gặp đức Phật. Sau đó kỹ nữ cũng xuất gia trở thành một người tu tập rất tích cực.
- Nhưng câu chuyện cảm động nhất về ngài là việc ngài vào trong địa ngục dâng cơm cứu mẹ.
- Sau cùng, được đức Phật chỉ điểm, nên vào ngày rằm tháng bảy, ngài dâng hoa quả, đèn, nhang cúng dường tất cả các chư tăng cầu nguyện cho mẹ. Với tha lực dũng mãnh ấy, mẹ ngài đã được cứu ra khỏi địa ngục.
- Mặt dù ngài biết trước ngài sắp gặp phải một quả báo xấu thời quá khứ chưa trả xong, giờ phải trả nhưng không làm sao mà tránh khỏi được. Tương truyền rằng, một ngày nọ, trong lúc ngài đang nhập định, bọn tà ma ngoại đạo thuê người giết chết ngài.
- Chúng ta học tập ở ngài tấm lòng hiếu thảo của một người con, đức hạnh tinh tấn của một người phật tử, tấm lòng giác tha cứu rỗi chúng sinh của một vị bồ tát.

Xem Video
Nhấp vào đây Download Video
DOWNLOAD Video Cài IDM 6.15 full hoặc IDM link 2 (hướng dẫn

Phim Tài Liệu Phật Giáo 2013


Phim Tài Liệu Phật Giáo

1.The Life of Buddha - BBC (bản đẹp) - Thuyết minh. 
Tất-đạt-đa Cồ-đàm là tên phiên âm từ tiếng Phạn Siddhārtha Gautama của vị Phật lịch sử Thích-ca Mâu-ni. Tất-đạt-đa (sa. siddhārtha) có nghĩa là "người đã hoàn tất (siddha) ý nghĩa [cuộc sống] (artha)". Đôi lúc ta cũng tìm thấy cách dịch ý Nhất thiết nghĩa thành, Thành tựu chúng sinh dịch từ dạng dài của tên Phạn ngữ là sarvārthasiddha. Như vậy Tất-đạt-đa Cồ-đàm là tên của vị Phật lịch sử, từng sống trên trái đất, người sáng lập Phật giáo. Ngài cũng còn được gọi là Phật Tổ Như Lai...

Xem Video
Nhấp vào đây Download Video
2.7 Kỳ Quan Của Thế Giới Phật Giáo - do đài BBC thực hiện _phụ đề Việt ngữ.
Xem Video
Nhấp vào đây Download Video
3. Phóng sự Theo dấu chân Phật .


Xem Video
Nhấp vào đây Download Video
- Các địa điểm chiêm bái Phật tích: Lâm Tỳ Ni, Bồ Đề Đạo Tràng, Lộc Uyển, Câu Thi Na, Linh Sơn, Vai Sa Li, Na Lan Đà ...

Cải Lương Phật Giáo

Cải Lương Phật Giáo
(Niệm Phật Một Câu Phước Sinh Vô Lượng
Lạy Phật Một Lạy Tội Diệt Hà Sa.)

1. Chuyn tin thân đc Pht A Di Đà (cải lương) - 1 VCD - 666 MB
- Chuyển thể cải lương từ kinh Bi Hoa, được dàn dựng với nhiều diễn viên nổi tiếng.
Chùa Hoằng Pháp - TP Hồ Chí Minh thực hiện.


Xem Video
Nhấp vào đây Download Video
2. Cán cân nhum máu (cải lương) - 1 VCD - 509 MB - 4 file
- Câu chuyện nhân quả

Xem Video
Nhấp vào đây Download Video
3. Tham tin nim Pht (cải lương) - định dạng AVI - 262 MB - 2 file

Xem Video
Nhấp vào đây Download Video
4. Thái t A Xà Thế (cải lương) - 2 VCD - MPG NTSC - 1.33 GB - (15file)
- "Thái tử A xà Thế" là vở cải lương phản ảnh lịch sử của đất nước Ấn Độ vào thời Đức Phật còn tại thế. A Xà Thế vì nghe theo lời của kẽ xấu đã giết chết vua Tần Bà Sa La để rồi sau này hối hận thì quá muộn màng. Theo soạn giả Tuệ Quang, vở cải lương được dàn dựng trong dịp này như một cách để nhắc lại công ơn trời biển của hai đấng sinh thành, giáo dục con người đừng vì danh lợi mà quên đi công cha nghĩa mẹ.

Xem Video
Nhấp vào đây Download Video
5. Hòa thượng cua (cải lương) - VCD MPG - 716MB - 8 file
- Sư chính là Thiền sư Tông Diễn, hiệu Chơn Dung (1640-1711), một cao tăng Việt Nam đã cứu Phật pháp thoát khỏi ách nạn vào đời Hậu Lê, mà suýt chút nữa vua Lê Hy Tông đã làm cho mai một. Và vì thế, Sư đã trở thành bậc tôn sư của triều đình đương thời. Tầm vóc là vậy, nhưng Sư vẫn là "Hòa thượng cua" trong lòng nhân gian, luôn sống mãi với cái khoảnh khắc chóng vánh thuở thiếu thời. Chóng vánh nhưng không dễ tan. Bởi vì chính cái khoảnh khắc ấy đã thu gọn, cô đọng những gì lớn lao nhất, ý nghĩa nhất của một người con Phật khi bắt đầu chọn cho mình một lối đi. Chất liệu từ bi và lòng hiếu thảo vô bờ của Sư đã thể hiện được con đường Bồ Tát đạo trong Phật giáo.

Xem Video
Nhấp vào đây Download Video
6.Đạo Vàng Muôn Thuở.

1.Xem Video
Nhấp vào đây Download Video T1
2.Xem Video
Nhấp vào đây Download Video T2
7.Theo Phật Xuất Gia.

Xem Video
Nhấp vào đây Download Video
8.Thoát Vòng Tục Lụy.

Xem Video
Nhấp vào đây Download Video
9.Quan Âm Diệu Thiện.

Tập 1
Nhấp vào đây Download Video
Tập 2
Nhấp vào đây Download Video
10.Bài Học Ngàn Vàng.

Xem Video
Nhấp vào đây Download Video
11.Con Gái Vua Trần Nhân Tông.

Xem Video
Nhấp vào đây Download Video
12.Liên Hoa Sắc.

Xem Video
Nhấp vào đây Download Video
13.Quan Âm Tóc Rối.
13/
Xem Video
Nhấp vào đây Download Video
----oo00oo----

Tổng Hợp Win Phần Mềm Driver

DOWNLOAD PHẦN MỀM MÁY TÍNH CẦN THIẾT
Trong bài viết này mình tổng hợp lại các bản Win XP, Win 7, Win 8 đa cấu hình và phần mềm cần thiết hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn mới làm quen với máy tính, các đường link download này được tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau nên các bạn cũng thông cảm, nếu có phần mếm mới nào các bạn hãy mạnh dạng đóng góp vào hoặc phản hồi cho mình, xin cảm ơn các bạn.  
Link download bản ghost win XP đa cấu hình tự nhần driver 1 link .


Link download bản ghost win 7 đa cấu hình tự nhần driver 1 link .


Link ghost win 8 pro đa cấu hình mới nhất.

CD Key Win 8 khi cài:
NG4HW-VH26C-733KW-K6F98-J8CK4
CQ7YK-YQNWC-KDJPF-2XB2P-KWXT7
Bản Windows 8 Pro 32bit nguyên gốc: Download
Bản Windows 8 Pro 64bit nguyên gốc: Download
Driver máy in, Fax link mediafile:
           HP 1010 XP 32 BIT
           HP 1020_1018_1022 32 BIT FULL
           CANON 2900 32 BIT FULL
           CANON 3300 32 BIT FULL
           CanonLBP810-WinXP
           EPSON5800
           HP 1010 XP 32BIT
           HP LBP 1300
           LEXMARK 230
           SAMSUNG 1640
           TOSHIBA ESTUDIO 282
           EPSON N5800
           XEROS 3110
           LQ 300 PLUS DRIVER
          HP M1319 WIN XP 32 BIT

Driver máy Scan:

Driver Máy Bàn Cần Thiết:
ECS G41
           FOXCONN G41 MD
           FOXCONN H61 MX
           TỔNG HỢP FULL
           DRIVER TIVI PT 228 XP 32
           DRIVER LOA 5.1 CARD MH WIFI

Phần Mền Tìm Dò Diver Máy Tính Full:           Hướng dẫn tải
File ghost 11 & chia disk:
           Ghost 11
Nhac Xuan Moi:
     Nhac xuan 2
Office Dành Cho Tin Học Văn Phòng:
           Office 2007_1 Office 2007_2 Office 2007_3End..
-----------
Voluongtho.vn.ee Facebook FimPG.vn.ee Yahoo VN YoTuBe My Website