Anh

Menu

Thứ Ba, 12 tháng 11, 2013

Pháp Thoại Cư Sĩ Diệu Âm

Tổng Hợp Các Bài Pháp Thoại Của Cư Sĩ Diệu Âm

Video

Cư Sỉ Diệu Âm chùa Hoằng Pháp 2010
| 1 Tập |

Video
Cư Sĩ Diệu Âm, tại Âu châu 2013
| Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 |

Video

Pháp Thoại Tại Hà Lan
| Tập 1 | Tập 2 |

Video

Pháp Thoại Tại Tiệp Khắc
| Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 |

Video

Nói Chuyện với các liên hửu khắp nơi
| Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 |

Video

Khuyên Người Niệm Phật-Ðạo Tràng Chúng
| Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 |

Video

Tọa Đàm Tại Chùa Từ Xuyên
| Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 |

Video

Tọa Đàm tại Niệm Phật Đường Liên Trì
| Tập 1 | Tập 2 |

Video

Tọa Đàm tại Chùa Long Thọ
| Tập 1 | Tập 2 |

Video
Tọa Đàm tại Chùa Ba Vàng, Hà Nội
| Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 |

Video

Cư Sĩ Diệu Âm Tọa Đàm tại Tịnh Tông Học Hội Oregon
| Tập 1 | Tập 2 |

Video

Niệm Phật Ðường Tại ViệtNam - Hộ Niệm Cần Chú Ý
| Tập 1 | Tập 2 |

Video

Buổi Tọa Đàm Tại Lynnwood
| Tập 1 | Tập 2 |

Video

Chùa Thanh Hải - Ðà Nẵng
| Tập 1 | Tập 2 |

Video

Ðạo tràng Liên Hoa (Cà Mau)
| Tập 1 | Tập 2 |

Video

Khuyên Người Niệm Phật Tại Chùa Đức Hòa
| 1 Tập |

Video

Chùa Viên Quang - Xác quyết niềm tin vào Pháp Niệm Phật
| 1 Tập |

Video

Chùa Long Khánh - Qui Nhơn
| 1 Tập |

Video

Tọa Ðàm tại Chùa Phổ Thiện Hòa
| 1 Tập |

Voluongtho.vn.ee Facebook FimPG.vn.ee Yahoo VN YoTuBe My Website