Anh

Menu

Thứ Ba, 2 tháng 9, 2014

KINH VÔ LƯỢNG THỌ


Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh
--//--

Bản Chữ Hán: Ngài Hạ Liên Cư Hội Tập
Việt Dịch: Hòa Thượng Thích Đức Niệm
Cư Sĩ Minh Chánh
Giọng Đọc: Vọng Tây Cư Sĩ
Xem Video
Nhấp vào đây Download Video
TỤNG KINH VÔ LƯỢNG THỌ FULL
Bản Chữ Hán: Ngài Hạ Liên Cư Hội Tập
Việt Dịch: Hòa Thượng Thích Đức Niệm
ĐỌC TỤNG: HÒA THƯỢNG THÍCH TRÍ THOÁT.
Xem Video
Nhấp vào đây Download Video

Xem Các Kinh Sách Khác
CUOC DOI DUC PHAT THICHCAMAUNI (Truyện Thơ) Nhấp Tải
DE_TU_QUY_022009 Nhấp Tải
Xem Video
Nhấp vào đây Download Video
HoiHuongOanGiaTraiChu Nhấp Tải
Kinh Dai Thua Vo Luong Tho (Han Viet) Nhấp Tải
Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ (Tâm Tịnh dịch) Nhấp Tải
LoiKhaiThi_AnQuangDaiSu Nhấp Tải Nhấp Tải
Xem Video 1
Nhấp vào đây Download Video
Xem Video 2
Nhấp vào đây Download Video
Tổng Hợp MP3 THUYẾT GIẢNG KINH VÔ LƯỢNG THỌ 1994
Người Giảng: Pháp Sư Tịnh Không
Link download mediafile PhatThuyetKinh_VLT1.rar
Link download mediafile PhatThuyetKinh_VLT2.rar
Link download mediafile PhatThuyetKinh_VLT3.rar
Đối Với File Nén Khi Download Về xong Các Bạn Nên Giải Nén Để Nghe. (HD: Click Phím Phải Chọn dòng thứ 3 Extract Here...)

Download Hình Phật Giáo

MP3 THUYẾT GIẢNG KHÁC
(Nguồn: daotrangtuyduyen.blogspot.com)
Lá Thư Tịnh Độ (NXB Tôn Giáo)
Tác giả: Ấn Quang Đại Sư / Dịch giả: Thích Thiền Tâm
Diễn đọc: TS. Quảng Âm
Link: http://www.mediafire.com/folder/9us66wx6hdy69

Đường Về Cực Lạc (NXB Tôn Giáo - 2001)
Tác giả: HT. Thích Trí Tịnh
Diễn đọc: TS. Quảng Âm
Link: http://www.mediafire.com/?ymw9njc3el1kk
Phật Thuyết A Di Đà Kinh Yếu Giải
Diễn đọc: TS. Quảng Âm
Link: http://www.mediafire.com/?bhvuhfun28phg
Liên Hoa Hóa Sanh (NXB Tôn Giáo)
Chủ giảng: PS. Đạo Chứng / Biên dịch: Trần Tuấn Mẫn
Diễn đọc: TS. Quảng Âm
Link: http://www.mediafire.com/?nz60vda7tf63r
Liên Trì Cảnh Sách (NXB Văn Hóa Sài Gòn)
Lời khai thị của PS. Viên Nhân / Dịch giả: Thích Quảng Ánh
Diễn đọc: TS. Quảng Âm
Link: http://www.mediafire.com/?omeeana6vkrah
---//---
Voluongtho.vn.ee Facebook FimPG.vn.ee Yahoo VN YoTuBe My Website