Anh

Menu

Thứ Bảy, 13 tháng 9, 2014

Vãng Sanh Khắp Nơi Trong Và Ngoài Nước

GƯƠNG VÃNG SANH
//

Một câu niệm Phật siêu tam giới
Mười phương thánh chúng tựu như mây
Cha Lành buông xuống tay cứu độ
Chúng sinh ba thuở đội ơn dầy


VIDEO
GƯƠNG VÃNG SANH CỰC LẠC TẠI ĐÔNG THIÊN MỤC SƠN
(8 Tập)

Video: | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
VIDEO
GƯƠNG VÃNG SANH TẠI VIỆT NAM
| 01 | 02 | ....
VIDEO
Gương Vãng Sanh Không Thể Nghĩ Bàn
(6 Tập)

Video: | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | ~~Hay~~
Voluongtho.vn.ee Facebook FimPG.vn.ee Yahoo VN YoTuBe My Website