Anh

Menu

Thứ Ba, 27 tháng 5, 2014

Ebook Vật Lý - Hóa - Địa Lý

Tài Liệu Học Vật Lý – Hóa - Địa Lý
I/ Thực Nghiệm Vật Lý :
Những thực nghiệm lý thú về nhiệt học
Những thực nghiệm lý thú về quang học
Những thực nghiệm lý thú về lực học
Những thực nghiệm lý thú về âm học và điện từ
Lưu ý: Nếu bạn duyệt web bằng Google Chrome thì làm thêm một bước nữa là nhấp vào Giữ để chấp nhận.


Download: Sách Thực Nghiệm Vật Lý
II/ Những Thực Nghiệm Lý Thú Về Hoá Học :
1. Đoá hoa báo mưa, nắng
2. Đốt cháy đường
3. Thử độ tươi (mới) của bột mì
4. Cách phân biệt nhanh gạo nếp và gạo lốc
5. Cách tìm Vitamin C
6. Thổi khí làm đổi màu
7. Nước trong biến thành nước đục
8. Chất khí trong nước uống có gaz
9. Nổi, chìm những viên long não
10. Nhũ tương: dầu và nước
11. Vì sao không thể dùng nước nóng để tẩy, giặt vết máu?
12. Dung dịch hành viết... thư mật

Download: Sách thực nghiệm hóa học
III/ Bản Đồ Thế Giới (World atlas) :
Continent/World Region maps available from this page:
Africa (Châu Phi)
Arctic (Phương Bắc)
Caribbean
North American (Bắc Mỹ)
South American (Nam Mỹ)
Antarctica (Nam Cực)
Asia (Châu Á)
Europe (Châu Âu)
Oceania (Châu Đại Dương)
Ocean floor maps available from this page:
Antarctic Floor
Indian Ocean (Ấn Độ Dương)
North Pacific Ocean (Bắc Thái Bình Dương)
South Atlantic Ocean (Nam Đại Tây Dương)
South Pacific Ocean (Nam Thái Bình Dương)
Arctic Floor
North Atlantic Ocean (Bắc Đại Tây Dương)

Download: Bản Đồ Thế Giới (World atlas)
Voluongtho.vn.ee Facebook FimPG.vn.ee Yahoo VN YoTuBe My Website